Wieczór ewangelizacyjny w Biskupicach Radłowskich

12347756_1563157937309829_1863534264264024703_n„12 grudnia 2015 roku zespół muzyczny Bethesda składający się z kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i reprezentanci Ogniska Misyjnego działającego w tymże Seminarium, przeprowadzili wieczór ewangelizacyjny w Biskupicach Radłowskich. W programie były pieśni uwielbienia , świadectwa osób, które w minione wakacje były w Afryce (Kamerun i Republika Konga) na tzw. Stażach misyjnych. Zostały także zaprezentowane przez nich dwa filmy dokumentalne przedstawiające życie i religijność ludzi w Kamerunie i Peru (…)
Ksiądz Stanisław Wojdak, ojciec duchowny tarnowskiego seminarium oraz dwóch kleryków przedstawiło działalność Ogniska Misyjnego, którego są członkami (…)
Ich misyjne zaangażowanie jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, który mówi, aby wyjść na peryferie świata i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Klerycy i księża Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie już od 2008r. w czasie wakacji udają się na trzy kontynenty: Afryka, Azja i Ameryka Południowa, by uczyć się ewangelizować ludzi różnych kultur i języków. Do tej pory odwiedzili osiem państw: Kazachstan, Kamerun, Republikę Konga, Czad, RCA, Ekwador, Boliwię i Peru(…) Owocem duchowym staży jest pogłębiona świadomość misyjna uczestników, rozpalony zapał misyjny w ich sercach, a u niektórych pragnienie pracy misyjnej po święceniach kapłańskich. Od czasu do czasu uczestnicy stażów prowadzą animację misyjną w różnych częściach naszej diecezji, piszą artykuły do misyjnych czasopism oraz coraz pełniej włączają się w działalność misyjną w naszej diecezji. Jednym z takich wydarzeń było spotkanie z mieszkańcami Biskupic Radłowskich(…)”.
Tekst: Ks. SW
Fot. Anna M. Kędzior