Staże dla młodych w Brukseli

hjjjhEdward Czesak poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza nabór kandydatów na staże w biurach eurodeputowanego w Brukseli i Strasburgu.

O przyjęcie na staż mogą ubiegać się studenci, którzy:
– nie ukończyli 26 roku życia;
– studiują na uczelniach publicznych i niepublicznych, mających główną siedzibę w województwie małopolskim;
– za ostatni rok studiów osiągnęli średnią ocen minimum 4,0;
– osiągnęli łącznie min. 210 pkt. procentowych na świadectwie maturalnym, z języka polskiego, wybranego języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego (preferowany WOS, Historia, Geografia) – dotyczy tylko studentów I roku);
– nie powtarzali żadnego roku studiów (chyba, że z przyczyn zdrowotnych);
– biegle posługują się językiem angielskim;
– mile widziana będzie dodatkowo znajomość języka francuskiego;
– mogą pochwalić się udokumentowaną aktywnością i zaangażowaniem w działalności społecznej i obywatelskiej;

Preferowane kierunki studiów to: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka, logistyka, transport, turystyka i rekreacja.

Termin zakończenia naboru na staż na rok 2016 – 15 styczeń 2016r.

Charakterystyka stażu:

Staż odbywać się będzie w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu oraz w jednej z komisji Parlamentu, w prace której zaangażowany jest poseł Edward Czesak. Są to: Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Staż w Parlamencie Europejskim będzie trwał od 1 do 3 miesięcy. Za każdy miesiąc stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1 000 EUR. W okresie trwania stażu stażysta będzie zobowiązany do uczestnictwa w pracach biura poselskiego oraz udziału w pracach jednej z wyżej wymienionych komisji Parlamentu Europejskiego. Szczegółowe zasady odbywania stażu oraz obowiązki i zakres zadań wykonywanych przez stażystę są określone w Regulaminie Staży Studenckich oraz w Indywidualnym Planie Stażu Europejskiego.

 

Nabór:

Wnioski o przyjęcie na staż w roku 2016 zawierające CV oraz list motywacyjny należy przesyłać do 15 stycznia 2016 na adres  – Tarnów, ul. Matejki 11, 33-100 oraz adres mailowy edward.czesak@europarl.europa.eu

Źródło:Gazeta Miasto i Ludzie