Uwaga – Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

szambo1Urząd Miejski w Radłowie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Radłowie  ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów lub bezpośrednio u sołtysa wsi wypełnionego zgłoszenia. Druk zgłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie zakładka: WNIOSKI do pobrania – Ochrona Środowiska  (Link do strony) – Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Źródło: Urząd Gminy Radłów