Podziękowania za koncert charytatywny

12208629_1005823819478602_3143302627370405253_nDyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z panią sołtys Woli Radłowskiej wyraża wdzięczność wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i uczestniczyli w zorganizowanym przez nas koncercie charytatywnym. Dziękujemy za wspólna modlitwę, za  duchowe   i finansowo  wsparcie  rodziny doświadczającej cierpienia i trudności życia codziennego. Wasza obecność świadczyła o wielkim waszym sercu i otwarciu na pomoc drugiemu człowiekowi realizując piękne przesłanie naszego wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II:  „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy,  potrzeby innego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń

Słowa podziękowania kierujemy do księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. dr hab. Andrzeja Michalika,  księdza mgr Stanisława Śliwy, który jest opiekunem zespołu Genezaret za umożliwienie  klerykom seminarium duchownego w Tarnowie uczestniczenia w tym pięknym dziele pomocy bliźnim. Słowa wdzięczności kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich Wolanki na czele z panią Natalią Hermą za piękny występ i podtrzymywanie tradycji. Słowa podziękowania składamy księżom proboszczom parafii Radłów, Zabawa i Woli Radłowskiej za ogłoszenie koncertu, słowa wdzięczności dla pracowników RDN Małopolska za objęcie patronatem medialnym naszego przedsięwzięcia. Gorące słowa podziękowania składamy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej, którzy kolejny raz nieodpłatnie wypożyczyli nam salę, pomagali w przygotowaniu i uporządkowaniu sali. Podziękowania składamy na ręce Pana Prezesa Straży Stanisława Kotasińskiego i Państwa Kogutów. Miło jest nam również poinformować, że po zakończeniu koncertu rodzinie Grajdurów przekazano kwotę w wysokości 20.365,00 zł. To dla nas wielka radość pracować w środowisku, które jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Radłów