ZUS zachęca uczniów do udziału w konkursie o ubezpieczeniach społecznych

lekcje_z_zus_11 października 2015r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się szkolenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu, prowadzone przez rzecznika prasowego Oddziału ZUS w Tarnowie Magdalenę Chrzanowską. Było ono związane z konkursem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Nauczyciele na szkoleniu nabyli niezbędną wiedzę w celu przygotowania uczniów do konkursu oraz otrzymali materiały szkoleniowe. Konkurs odbywa się w trzech etapach: I etap – szkolny; II etap – wojewódzki; III etap – centralny (finał konkursu).

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez Komitet Główny. Nagrodami w Konkursie są: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl/edukacja.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie