Tylko tak oddasz ważny głos w wyborach do Sejmu i Senatu

008351_940W niedzielę w lokalu wyborczym otrzymamy dwie karty do głosowania – do Sejmu w formie książeczki, do Senatu – pojedynczej kartki. By oddać ważny głos, stawiamy znak „X” tylko przy jednym nazwisku kandydata do Sejmu i jednym – do Senatu.

W wyborach do Sejmu będziemy mieć kartę w formie książeczki – wyjaśnia sekretarz PKW Beata Tokaj.

Tylko na jednego kandydata

Na pierwszej stronie, tytułowej, znajduje się instrukcja głosowania, na drugiej – spis treści, w którym zostaną wymienione wszystkie komitety wyborcze zawarte w karcie. Na dalszych stronach znajdować się będą listy kandydatów do Sejmu poszczególnych komitetów.

Głos można oddać tylko na jednego kandydata. Aby nasz głos był ważny, w kratce z lewej strony nazwiska naszego kandydata należy postawić znak X (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Jeśli nie oddamy głosu na żadnego z kandydatów, głos będzie nieważny. Nie mają natomiast znaczenia dopiski, np. dopisanie dodatkowych nazwisk poza kratką. Nieważność głosu spowodują np. zakreślenia w kratce (inne niż jeden znak X) lub jej zamazanie.

Tylko jedna lista

Wybieramy tylko jedną listę i tylko jednego kandydata z tej listy. Pamiętajmy, że postawienie znaku X na różnych listach, przy nazwiskach różnych kandydatów spowoduje, że nasz głos będzie nieważny” – powiedziała Tokaj.

Głos na kandydata do Senatu oddamy na pojedynczej, żółtej kartce. Jak tłumaczyła Tokaj, w wyborach do Senatu głosujemy także tylko na jedną osobę – stawiając znak X przy nazwisku wybranego przez nas kandydata na senatora.

Obie karty do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej.

Ważne dokumenty 

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.

Idąc do lokalu zabieramy ze sobą dokument ze zdjęciem, może to być dowód osobisty, paszport lub legitymacja – mówiła Tokaj.

Posłów wybieramy w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych. Wielkość okręgów wyborczych waha się od 7 do 19 mandatów. Do obsadzenia jest ich 460, a przydział odbywa się przy użyciu metody d’Hondta. Próg wyborczy wynosi 5 proc. dla pojedynczych komitetów wyborczych, a 8 proc. dla koalicji wyborczych.

Głos na posła

Listy komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu wylosowała na miesiąc przed wyborami Państwowa Komisja Wyborcza. Z numerem 1 startuje PiS, 2 – PO, 3 – Razem, 4 – KORWiN, 5 – PSL, 6 – Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, 7 – Kukiz’15, 8 – Nowoczesna Ryszarda Petru.

Pierwsze osiem numerów wylosowały komitety, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu.

Pozostałe 7 numerów przypadło komitetom, które zarejestrowały listy w więcej niż w jednym okręgu wyborczym: 9 – otrzymał komitet JOW Bezpartyjni, 10 – komitet wyborców Zbigniewa Stonogi, 11 – Ruch Społeczny RP, 12 – Zjednoczeni dla Śląska, 13 – Samoobrona, 14 – komitet wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”, a 15 – Kongres Nowej Prawicy.

Głos na senatora

Wybory do Senatu odbywają się w stu jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że do Izby Wyższej dostanie się tylko zwycięzca w danym okręgu.

Do głosowania uprawnionych jest ponad 30,5 mln wyborców. Głosowanie odbędzie się w ponad 27 tys. obwodach głosowania – informuje na swej stronie internetowej PKW. Głosować będą także wyborcy za granicą.

Źródło:PAP