Sondaż. 47,4 proc. badanych wybiera…

Warszawa, 10.05.2015. Zaplombowana urna w lokalu wyborczym w Warszawie, 10 bm. Trwa g³osowanie w wyborach prezydenckich. Startuje 11 kandydatów. Jeœli w pierwszej turze ¿aden z nich nie zdobêdzie ponad po³owy wa¿nie oddanych g³osów, druga tura wyborów odbêdzie siê 24 bm. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Warszawa, 10.05.2015. Zaplombowana urna w lokalu wyborczym w Warszawie, 10 bm. Trwa g³osowanie w wyborach prezydenckich. Startuje 11 kandydatów. Jeœli w pierwszej turze ¿aden z nich nie zdobêdzie ponad po³owy wa¿nie oddanych g³osów, druga tura wyborów odbêdzie siê 24 bm. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Sondaż. 47,4 proc. badanych wybiera… ciszę

Polacy są raczej zwolennikami zachowania ciszy wyborczej, czyli okresu, w którym zabronione jest prowadzenie agitacji politycznej – pokazał sondaż SW Research dla „Newsweeka”
– Za pozostawieniem ciszy wyborczej, czyli okresu w którym zabroniony jest jakikolwiek sposób agitacji politycznej jest blisko połowa (47,4 proc.) badanych. Cisza wyborcza ceniona jest częściej przez kobiety (51,5 proc.), osoby w średnim wieku (25-34 lata) oraz tych, którzy posiadają wykształcenie wyższe – zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Za zniesieniem okresu, w czasie którego zabronione są wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat oraz publikowanie sondaży wyborczych jest więcej niż co trzeci badany, głównie – jak tłumaczy ekspert – mężczyźni (41,7 proc.), osoby w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujący średniej wielkości miasta oraz deklarujący dochód na poziomie powyżej 5 tys. złotych miesięcznie.

Cisza wyborcza w związku z wyborami parleamentarnymi rozpoczęła się w piątek o północy i potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21.00 w niedzielę – jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

Źródło: WP.pl