Józef Rojek -Lista nr.1 Pozycja 4

 

  • t240_DSC.5907..2.Staż parlamentarny: poseł V kadencji, poseł VI kadencji
  • Klub/koło: Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska
    • Data i miejsce urodzenia: 20-03-1950, Ropczyce
    • Wykształcenie: wyższe
    • Ukończona szkoła: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Budowa Aparatury Przemysłu Chemicznego – inżynier (1979); Wyższa Małopolska Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Zarządzanie i Marketing (2000) – studia podyplomowe
    • Zawód: inżynier mechanik