Ciąg dalszy sprawy Remizy Strażackiej w Siedlcu.

20151012071244375Sprawa dotycząca  remizy została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Gminy. Czy wjazd do remizy jest za mały? Czy przez 4 lata sprawa magazynu na sprzęt przeciwpowodziowy nie mogła być rozwiązana? A przede wszystkim czy do Burmistrza trafiają argumenty poruszone przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu. Sprawa była opisywana przez nasz portal w artykule -http://gminaradlow.com.pl/2015/09/remiza-jako-atrakcja-wizualna/

Dodatkowym ciekawym elementem w sprawie jest zabranie Komendantowi Straży kluczy do remizy.

Jak do sprawy podejdą Radni Gminni?