Wycinka drzew – zmiana przepisów

a2c8764c-a268-4954-a0d3-e1029fc6bef8Informujemy, iż zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

25 czerwca 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustaw o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Na mocy w/w ustawy uległ zmianie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dotyczący rodzaju drzew zgłaszanych do usunięcia oraz prawie własności do gruntu.

Najważniejsze zmiany:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obowiązuje w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

* 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

* 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

– zamiast aktu własności składane jest teraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

– zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa  nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Pochroń, 14/ 678 – 20 – 44 w. 29, 14/ 678 – 20 – 73 w. 29

Wzór wniosku

Źródło : Urząd Gminy Radłów