Świadectwo dobrych lat

jdjslsfParafia w Radłowie doczekała się monografii ukazującej piękno świątyni i wielowiekowe dzieje wspólnoty.

Promocja książki  odbyła się 1 sierpnia w radłoskim kosciele. Autorami albumu „Parafia radłowska i kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Radłowie. Historia, ludzie, wydarzenia” są Józef Trytek (tekst) i Wiesław Mleczko (fotografie).

– Naszym zamysłem było ukazanie kościoła w Radłowie w jego pięknie i dostojeństwie. Nie sposób jednak mówić było o kościele w oderwaniu od parafii, stąd też radłowski kościół został pokazany tutaj nie tylko jako budowla sakralna, ale przede wszystkim jako miejsce gromadzenia się wspólnoty ludzi wierzących – mówią autorzy.
Na 130 stronach albumu znajdziemy pisaną historię świątyni jak i parafii radłowskiej. Okraszona ta opowieść została pięknymi fotografiami jak i reprodukcjami zdjęć archiwalnych, z których większość czytelnicy zobaczą po raz pierwszy.

– Publikacja powstała dzięki współpracy parafii ze Stowarzyszeniem „Start” w Radłowie, która pozyskało unijne środki na wydanie książki. Sam album jest ważnym wydawnictwem, którego dotąd nie mieliśmy, a dzieje parafii sięgają aż 1084 roku – mówi ks. Janusz Maziarka, proboszcz parafii.

Źródło: Gość Niedzielny