Kto poprowadzi pątników?

hshshdZmiany wśród przewodników grup XXXIII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

Są już znani księża, którzy poprowadzą 26 grup XXXIII Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W sześciu z nich nastąpiły zmiany przewodników.

Zmiana przewodnika nastąpiła w grupie 12 „Św. Michał”. W ubiegłym roku prowadził ją ks. Mariusz Ogorzelec, teraz zastąpi go ks. Zygmunt Ogórek. Przewodnikiem 17, czyli grupy „Św. Rafał” nie będzie już ks. Tomasz Rąpała. Zastąpi go ks. Andrzej Bajorek. W tym roku „Św. Wojciechowi” będzie przewodził ks. Tomasz Krawiec zamiast ks. Sławomira Sosnowskiego. Zmiana dotyczy również grupy 19, czyli „Św. Kingi”, którą poprowadzi w tym roku ks. Marcin Kawa zamiast ks. Antoniego Jurkowskiego. Pielgrzymi tradycyjnie wędrujący w grupie związanej z par. św. Kazimierza w Nowym Sączu, czyli w 20., pójdą na Jasną Górę pod przewodnictwem ks. Tomasza Koźbiała. Ostatnia zmiana nastąpiła w grupie 26 „Św. Katarzyna”. Tu przewodnikiem będzie ks. Piotr Cichoń.

Poniżej lista przewodników XXXIII PPT:

Grupa 1 „Najśw. Maryja” – ks. Stanisław Kłyś
Grupa 2 „Św. Franciszek” – ks. Tadeusz Cetera
Grupa 3 „Św. Albert” – ks. Jan Król
Grupa 4  „Św. Wincenty” – ks. Łukasz Olszewski
Grupa 5 „Św. Florian” – ks. Jakub Misiak
Grupa 6 „bł. Maria Teresa Ledóchowska” – ks. Rafał Jagoda
Grupa 7 „Św. Józef” – ks. Kasper Bernasiewicz
Grupa 8 „Św. Stanisław” – ks. Marian Kostrzewa
Grupa 9/10 „Św. Maksymilian i św. Magdalena” – ks. Marek Zembura
Grupa 11 „Św. Jadwiga” – ks. Stanisław Kołodziej
Grupa 12 „Św. Michał” – ks. Zygmunt Ogórek
Grupa 13 „Św. Dominik” – ks. Roman Woźny
Grupa 14 „Św. Świerad” – ks. Krzysztof Migacz
Grupa 15 „Św. Jacek” – ks. Janusz Bociek
Grupa 16 „Św. Szymon” – ks. Stanisław Olszak
Grupa 17 „Św. Rafał” – ks. Andrzej Bajorek
Grupa 18 „Św. Wojciech” – ks. Tomasz Krawiec
Grupa 19 „Św. Kinga” – ks. Marcin Kawa
Grupa 20 „Św. Kazimierz” – ks. Tomasz Koźbiał
Grupa 21 „Bł. Karolina” – ks. Łukasz Plata
Grupa 22 „Św. Małgorzata” – ks. Zbigniew Biernat
Grupa 23 „Św. Jan Kanty” – ks. Adam Basista
Grupa 24 „Św. Klemens” – o. Sławomir Pawłowicz
Grupa 25 „Św. Just” – ks. Stanisław Kowalik
Grupa 26 „Św. Katarzyna” – ks. Piotr Cichoń

Uroczyste przedstawienie nowych przewodników odbędzie się podczas rozpoczęcia XXXIII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Placu Katedralnym w Tarnowie 17 sierpnia. Zapisy na pielgrzymkę trwają w parafiach diecezji do 30 lipca, później można się zapisać w miejscach, gdzie organizowane są poszczególne grupy.

Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 90 zł od osoby. Jeżeli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł. W wypadku dzieci, każde kolejne dziecko z domu do kl. VI płaci tylko 20zł.

Źródło: Tarnowski Gość Niedzielny