IX edycja Nagrody im. Tadeusza Tertila

nagroda_tertila_2015plakatPrezydent Miasta Tarnowa oraz Starosta Tarnowski zapraszają do uczestnictwa w konkursie o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” – absolwentów wyższych uczelni, zamieszkałych w Tarnowie lub w Powiecie Tarnowskim.

Nagroda przyznawana jest pracom dyplomowym w dwóch kategoriach:

1) „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska”,
2) „Najlepsza praca magisterska”.

Nagroda w kategorii „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” przyznawana jest w jednym z obszarów wiedzy wymienionych w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065).

Nagroda w kategorii „Najlepsza praca magisterska” przyznawana jest w dwóch odrębnych dziedzinach obejmujących następujące obszary wiedzy:

1) nauk humanistycznych i nauk społecznych,
2) nauk pozostałych wymienionych w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065).

Zgłoszone prace winny dotyczyć Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego, a łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 14.000 zł.

Zgłoszenie o przyznanie nagrody składa się w terminie do 15 września bieżącego roku w Urzędzie Miasta Tarnowa, w Wydziale Marki Miasta.

Regulamin nagrody dostępny jest tutaj

Źródło:powiat.okay.pl