Fundusze UE: mała małopolska gmina stawiana jako wzór

photoWedług ,,Rzeczpospolitej”, gmina Radłów jest liderem w regionie w pozyskiwaniu funduszy UE.  W zeszłym roku gmina zrealizowała inwestycje, na które dostała kwotę ponad 3,5 miliona złotych.

Wiesław Głowa z Przybysławic cieszy się, że w gminie wiele się zmienia. Jego miejscowość dzięki środkom z Unii Europejskie wzbogaciła się o nowe centrum wsi.  – Mamy piękne ławeczki, altankę, plac zabaw – wylicza pan Wiesław. – A jeszcze nie tak dawno ten teren był porośnięty krzakami i drzewami. Teraz przyjeżdżają do nas nawet mieszkańcy okolicznych miejscowości, aby w atrakcyjnym miejscu spędzić miłe chwile – dodaje.

Gmina licząca niespełna 10 tys. mieszkańców wyróżnia się na tle regionu pod względem pozyskiwanych środków z funduszy unijnych. Według rankingu sporządzonego przez ,,Rzeczpospolitą” Radłów zajął 75. miejsce w kraju pod względem pozyskanych funduszy unijnych przez gminy wiejsko- miejskie.

W całej Małopolsce na  lepszych pozycjach znalazły się tylko Skawina, Niepołomice, Skała i Oświęcim. W pierwszej setce rankingu nie pojawiła się natomiast żadna inna gmina z  powiatu tarnowskiego. W rankingu brano pod uwagę dotację z Unii Europejskiej na  jedną osobę. W gminie Radłów jest to blisko 300 zł na jednego mieszkańca. – Myślę, że jest to efekt dużej aktywności społeczeństwa. My mamy zapewnić wszystkim odpowiednią bazę i infrastrukturę do tego, aby mieszkańcy mogli komfortowo spędzić swój wolny czas – zaznacza Zbigiew Mączka, burmistrz Radłowa.

I tak oprócz zagospodarowania centrum Przybysławic, które kosztowało blisko 400 tys. zł (z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej), mieszkańcy gminy wzbogacili się w tamtym roku o

Regionalną Izbę im. Gawełka w Łęce Siedleckiej oraz Centrum Kulturalne Wsi. W liczącej niecałe 300 osób miejscowości powstała inwestycja za prawie 350 tys. zł.
– Dzięki temu budynkowi staliśmy się ważną częścią gminy. Mamy u siebie miejsce, gdzie znajdują się pamiątki związane z całą gminą i chętnie odwiedzają nas teraz goście nie tylko z całej gminy, ale i powiatu – cieszy Adam Wójtowicz, mieszkaniec niewielkiej miejscowości. Gmina Radłów wiele robi również na rzecz ochrony środowiska.

Dzięki ogromnej dotacji z UE wynoszącej 2,5 mln zł wybudowano trzy farmy fotowoltaiczne, które wytwarzają energię elektryczną potrzebną do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Niwce, oczyszczalni ścieków w Radłowie oraz budynków Zespołu Szkół w Radłowie. – Teraz możemy produkować energię elektryczną  na  własne potrzeby i zaoszczędzamy wiele pieniędzy na zakupie prądu od prywatnych dostawców – podkreśla Zbigniew Mączka.

Dzięki budowie farm fotowoltaicznych zagospodarowano również nieprzydatne do tej pory tereny. – Działka, na której powstały u nas ekrany słoneczne, była nieużytkowana. Myślano żeby nawet wywozić na nią gruz. A teraz wygląda to nowocześnie i jest pożyteczne – mówi Mieczysław Kita, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w gminie Radłów.

W tym roku rozpoczyna się jeszcze budowa kanalizacji w Radłowie i Niwce, na co pozyskano 11 mln zł.

Źródło: Gazeta Krakowska