Radłów tonie w długach – ZADŁUŻONE GMINY RANKING

Gminy zmieniają się, okolica staje się ładniejsza, poprawia się wizerunek materialny. Wszystko to dzieje się w dużej mierze dzięki wsparciu unijnemu. Stan ekonomiczny samorządów nie jest jednak dobry. Widać od lat stałą tendencję do popadania w długi. Zdecydowanie mniejszość lokalnych jednostek samorządowych w ciągu minionego roku poprawiła stan finansowy, wiekszość pogłębiła zadłużenie. Największy skok odnotowały gminy: Skrzyszów, Żabno, Ryglice, gmina wiejska Tarnów, Tuchów, Radłów. Zmniejszenie zadłużenia odnotowały natomiast: Gromnik, Wietrzychowice, Wojnicz, Pilzno, Ciężkowice, Szerzyny.

Trzeba dodać, że cztery gminy regionu mają zadłużenie powyżej 50%: Wierzchosławice, Skrzyszów, Żabno, Ryglice. Cztery gminy mają zadłużenie poniżej 20% dochodów budżetu gminy: Gromnik, Szerzyny, Skołyszyn, Wietrzychowice.

Zadłużenie w kilku gminach okolicy w latach 2010 – 2014:Szczegółowo wygląda to w latach 2010-2014 tak:

zadluzenie-gmin

(zadłużenie jako procent dochodów budżetowych w kolejności od najbardziej zadłużonych)

Skrzyszów 46,03 – 50,11 – 51,27 – 48,99 – 62,4
Ryglice 35,89 – 34,21 – 39,17 – 48,99 – 53,9
gmina wiejska Tarnów 37,78 – 47,97 – 43,50 – 42,90 – 49,6
Pilzno  40,85 – 42,12 – 49,96 – 52,51 – 44,9
Tuchów 24,46 – 31,36 – 36,47 – 39,06 – 44,6
miasto Tarnów 47,54 – 50,18 – 44,96 – 43,29 – 42,7
Jodłowa 15,74 – 29,55 – 25,26 – 23,24 – 26,7
Brzyska 15,97 – 20,76 – 19,60 – 19,87 – 22,8
Rzepiennik Strzyżewski 0,00 – 3,71 – 15,83 – 14,58 – 20,1

Szerzyny 14,24 – 20,22 – 26,75 – 31,62 – 18,1

Zadłużenie samorządów w końcu 2013 i 2014 roku jako procent dochodów budżetowych JTS regionu tarnowskiego w kolejności od najbardziej zadłużonych:

Wierzchosławice 65,36 – 66,0
Skrzyszów 48,99 – 62,4
Żabno 46,75 – 55,5
Ryglice 48,99 – 53,9
gm. w. Tarnów 42,90 – 49,6
Wojnicz 56,05 – 45,0
Pilzno 52,51 – 44,9
Tuchów 39,06 – 44,6
m. Tarnów 43,29 – 42,7
Radłów 33,50 – 40,4
Ciężkowice 44,28 – 39,5
Zakliczyn 33,88 – 34,7
Pleśna 32,32 – 34,1
Brzostek 35,93 – 32,0
Kołaczyce 33,37 – 30,6
Jodłowa 23,24 – 26,7
Brzyska 19,87 – 22,8
Rzepiennik Strzyżewski 14,58 – 20,1
Gromnik 20,07 – 15,1
Szerzyny 31,62 – 14,24
Skołyszyn 15,91 – 13,6
Wietrzychowice 23,55 – 8,7

Opracowanie własne portalu Ryglice-okolice.pl na podstawie sprawozdań finansowych JST.

Źródło: Ryglice-okolice.pl