I miejsce KGW w Woli Radłowskiej

006-660x400Grupa śpiewacza działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Radłowskiej zdobyła I miejsce na XXXIII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK.

Na tegorocznym konkursie nasze Koło reprezentowały Pani Natalia Herma, Pani Kazimiera Kaczocha, Pani Janina Miśtak, Pani Anna Łoś, Pani Józefa Smalarz i Pani Danuta Dzik. Panie zaśpiewały trzy piosenki tradycyjne, prezentując stroje i gwarę charakterystyczną dla okolic Gminy Radłów.

Pierwsze miejsce to dla nas wielkie wyróżnienie,  gdyż poziom konkursu jest bardzo wysoki. Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych specjalistów z zakresu: muzykologii, etnografii, choreografii, reżyserii bardzo wnikliwie dokonuje oceny poszczególnych prezentacji. Podczas występu każdy szczegół jest ważny. Gwara, rodzaj piosenki, prezentacja, zgranie wokalne, elementy stroju ludowego charakterystyczne dla danego regionu, jednym słowem wszystko ma znaczenie.

Jednocześnie jest to dla nas mobilizacja do jeszcze cięższej pracy, aby poziom naszych występów i wierność w odwzorowaniu rodzimych tradycyjnych pieśni i przyśpiewek był coraz wyższy, dzięki czemu będziemy mogły godnie reprezentować i promować Gminę Radłów.

Poprzez występy chcemy dbać o to aby nasza lokalna tradycja nie zaginęła. W dzisiejszych czasach jest to zadanie niezwykle trudne, jednak takie konkursy jak „Krakowski wianek” pokazują, że naprawdę warto.

Głównym celem Przeglądu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Krakowiaków i Pogórzan poprzez kultywowanie i wierną, sceniczną prezentację dawno już zapomnianych rodzimych tradycji zawartych w tańcu, śpiewie, muzyce, obrzędach, zwyczajach i obyczajach – tak pięknym, wartościowym i wielobarwnym dorobku twórczym naszych Ojców, w naszych małych Ojczyznach.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do naszego sukcesu.
Źródło: MojeKGW.pl