Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Tarnowskiego zakończona

marcinkowice_droga_5Na granicy miejscowości Zdrochec i Marcinkowice w Gminie Radłów odbyła się ceremonia otwarcia przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie.

W uroczystości wzięli udział miedzy innymi: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Słowik, Radni Powiatu Tarnowskiego Stefan Dzik iMarek Podraza, Zastępca Burmistrza Radłowa Wiesław Armatys oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Łątka.

Poświęcenia przebudowanego odcinka drogi dokonał ks. Kazimierz Borczewski,  Proboszcz parafii w Wietrzychowicach.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w miejscowościach Marcinkowice i Przybysławice została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całkowita zadania to ponad 2 mln 700 tys. złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 85% czyli ponad 2 mln 300 tys. złotych.

Dzięki pozyskanej dotacji udało się przebudować i zmodernizować kolejny – trzeci już odcinek tej drogi o długości czterech kilometrów w tym dokonać:
– wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
– utwardzenia poboczy,
– budowy i remontu chodników,
– budowy zatoki autobusowej,
– wykonania barier ochronnych i oznakowania poziomego

Starosta Tarnowski Roman Łucarz przypomniał, iż w roku 2011 został wyremontowany pierwszy odcinek tej drogi: Zabawa – Zdrochec, również ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Europejskiego.

Pragnę serdecznie podziękować za inspirację do złożenia wniosku na tą inwestycję Panu Marszałkowi Stanisławowi Sorysowi. Dzięki temu możemy dzisiaj pozytywnie finalizować to przedsięwzięcie – powiedział Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Jak podsumował Stanisław Sorys, Powiat Tarnowski wykorzystał 135% środków wojewódzkich, przeznaczonych przez samorząd wojewódzki na rozbudowę dróg lokalnych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza.

źródło: powiat.tarnow.pl/