12 maja wybrzmią syreny alarmowe

AlarmaLogoStarosta Tarnowski Pan Roman Łucarz informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6.00-19.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 14/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
W związku z prowadzonym treningiem na terenie Powiatu Tarnowskiego uruchomione będą syreny alarmowe, informujące o potencjalnym zagrożeniu atakiem powietrznym. Dla ogłoszenia alarmu będzie to modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut. Dla odwołania alarmu będzie to ciągły dźwięk syren w okresie trzech minut. Termin zastępczy ćwiczenia wyznaczono na 13 maja br.