Uczniowskie laury docenione na sesji Rady Powiatu

wyroznienia_uczniowskie_na_sesji_rp_kiw_2015_3Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego stała się okazją do podsumowania ostatnich osiągnięć uczniów szkół z terenu Powiatu Tarnowskiego.

Tradycyjnie już podczas obrad Rady Powiatu Tarnowskiego wręczone zostały dyplomy gratulacyjne i okolicznościowe zestawy upominków od samorządu powiatu, dla uczniów, którzy w ostatnich miesiącach uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe oraz w zakresie promocji Powiatu Tarnowskiego.

Podczas ostatniej sesji Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń wyróżnili uczniów.

.