Światowe Dni Młodzieży – Okręg Dąbrowa Tarnowska

djdjdhfRok i 3 miesiące. Dokładnie tyle czasu dzieli nas od niezwykłego wydarzenia, które na kilka dni zatrzyma czas, przełamię rutynę codzienności i niewątpliwie zapisze się wielkimi zgłoskami w historii naszej Ojczyzny. Wydarzenie, które ożywi ducha polskiego katolicyzmu i – jak pragnął nasz Wielki Rodak – przyjęte z wiarą i otwartością, z pewnością odnowi ducha naszej ziemi. Więcej charakteryzować nie trzeba. Mowa oczywiście o Światowych Dniach Młodzieży.

Wybranie przez Ojca Świętego Franciszka Krakowa na miejsce tego niecodziennego spotkania jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale również zobowiązaniem. Kryje się za nim nie lada przedsięwzięcie, w którym wszyscy, chcąc nie chcąc, będziemy mieli swój udział. Diecezja tarnowska odważnie odpowiedziała na to zaproszenie, podejmując wyzwanie przygotowań do odegrania niebagatelnej roli w Światowych Dniach Młodzieży. Struktura funkcjonalna diecezji obejmuje wiele wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia lepszej koordynacji i efektywności działań. Wśród nich prężnie działa Okręg Dąbrowa Tarnowska. Zgodnie z zaproponowaną przez diecezjalnych koordynatorów przygotowań strategią działań, z każdego dekanatu składającego się na okrąg wyłonionych zostało po dwóch animatorów, odpowiedzialnych za przygotowanie swoich dekanatów. Poszczególne z nich reprezentują odpowiednio: Dąbrowę Tarnowską – Paulina Partyńska i Agnieszka Herduś, Szczucin – Mirosława Skiba i Anna Kopeć, Żabno – Monika Biedroń i Sara Wojdyło, Radłów – Natalia Pochroń i Magdalena Pochroń oraz Uście Solne – Patrycja Bąk i Karolina Stąsiek. Animatorki dekanalne, wraz ze swoimi Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży, od września do grudnia uczestniczyły w odbywających się w Krynicy specjalistycznych szkoleniach, zorganizowanych przed Instytut Badawczo – Rozwojowy, obejmujących treści z zakresu psychologii oraz aspekty marketingowo – wizerunkowo – promocyjno – projektowo – księgowe. Cykl tych weekendowych spotkań został zamknięty uroczystą Galą wręczenia certyfikatów oraz posłania Dekanalnych Animatorów Młodzieży i Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. W odpowiedzi na wezwanie księdza Biskupa, powołane zostało Okręgowe Biuro ŚDM w Dąbrowie Tarnowskiej, któremu przewodniczy ksiądz prefekt Marek Zambura. To jednak dopiero początek działalności. Animatorzy dekanalni okręgu, wraz z księżmi opiekunami, wierni posłaniu, odwiedzili parafie swoich dekanatów, aby przybliżyć miejscowej młodzieży podstawowe informacje o ŚDM oraz wskazać ich rolę w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Rezultatem spotkań było powołanie z każdej parafii po dwóch animatorów parafialnych, którzy uczestniczą w organizowanych przez Biuro szkoleniach. W ich ramach animatorki dekanalne mogą podzielić się z rówieśnikami zdobytą w podobny sposób wiedzą, przewidziane są również zajęcia z języka obcego, żeby przygotować ich do lepszej komunikacji z młodymi z całego świata, których już za kilkanaście miesięcy będą gościć w swoich domach. Ponadto animatorzy aktywnie uczestniczyli w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży, odbywających się w wymiarze diecezjalnym, poprzedzonych forum w Tarnowie. Poprzez nocowanie u rodzin i pomoc w obsłudze tego przedsięwzięcia, mogli oni przeżyć niejako namiastkę tego, co odbywać się będzie w 2016 roku w Krakowie, nabyć wiedzę oraz cenne doświadczenie, które z pewnością zostanie w owocny sposób spożytkowane.

Jak widać, mimo iż do spotkania z Ojcem Świętym pozostało 15 miesięcy, praca już wrze w rękach młodych ludzi. Biorąc przykład z ich zaangażowania i determinacji, włączmy się wszyscy w to niezwykłe dzieło Bożej Opatrzności. Niech ogromne zaufanie, jakim obdarzył nas Święty Jan Paweł II, rozwieje wszelkie obawy i wątpliwości oraz otworzy zamknięte i zlęknione serca na działanie Ducha Ożywiciela, odnawiającego nie tylko oblicze świata, lecz przede wszystkim naszego serca.

Natalia Pochroń

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy z Biurem Okręgowym w Dąbrowie Tarnowskiej:

www.facebook.com/sdmdt2016

e-mail: sdm2016.dt@gmail.com

tel: 881545751