Nadzór budowlany: zły stan ściany trybuny na Stadionie

321Do 3 maja będzie gotowa ekspertyza niebezpiecznej ściany trybuny głównej. Zlecił ją klubowi Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa, który potwierdził, że na stadionie miejskim przy trybunie istnieje zagrożenie dla przebywających tam osób.

Jak mówi Roman Górski, szef Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa, ściana zewnętrzna, na którą jest wykonany nasyp wejścia na stadion, zapadł się i wypchał ścianę do środka na jakieś 30 cm. Ten stan pogłębia się. Ekspertyza, którą zleciliśmy, ma pokazać sposób usunięcia tego uszkodzenia. Trzeba coś zdecydowanie podjąć. Albo przemurować to, albo zabezpieczyć przez podparcie tej ściany.

Jak już informowaliśmy, przedstawiciele klubu żużlowego Unii Tarnów przedstawiali sprawę walącej się ściany wielokrotnie urzędnikom miejskim już w 2014 roku. Ostatnio w marcu podczas wizyty na stadionie Komisji Sportu Rady Miasta Tarnowa. Ponieważ spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięć, w marcu w obawie o bezpieczeństwo kibiców Zarząd Żużlowej Spółki Unii Tarnów podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu części trybuny głównej. Zamknięte zostało również dla kibiców wejście na tzw. pierwszy wiraż znajdujące się bezpośrednio przy trybunie

źródło: RDN