Dunajec zbliża się do walów przeciwpowodziowych, gmina Żabno alarmuje o pomoc, ale pomocy nie będzie

images8UDSF17RErozja brzegów spowodowała, że Dunajec zmienił koryto i rzeka zbliża się do wałów przeciwpowodziowych. Gmina Żabno alarmuje, że potrzebne są natychmiastowe prace, by rzeka powróciła do swojego koryta, bo grozi to powodzią. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie odpowiada, że nie będzie żadnych prac przy korycie Dunajca w gminie Żabno, bo nie ma na to pieniędzy i są pilniejsze sprawy. Jako przykład podaję Kąclową, gdzie Biała podlewa teren przedszkola.

Jak mówi Stanisław Kusior, burmistrz Żabna, jeśli nie znajdą sie pieniądze, sprawę zglosi doprokuratury, bo zagrożenie jest duże.

Najgorszy stan brzegów Dunajca jest w regionie Niedomic

Źródło: RDN