Znajdziesz pracodawcę – dostaniesz staż

info-mo_tablica_korkowa_upCo najmniej stu bezrobotnych w pierwszym kwartale tego roku będzie mogło skorzystać z bonów stażowych. To gwarancja sześciomiesięcznego zatrudnienia. Za miesiąc pracy bezrobotny dostaje na rękę ok. 850 zł. Pracodawca musi jednak zobowiązać się, że po tym okresie zaproponuje pracę przynajmniej na kolejne pół roku.

Ci pracodawcy, którzy wywiążą się z deklaracji zatrudnienia osoby po stażu, przynajmniej na 6 miesięcy, dostaną premię w wysokości połtora tysiąca zł. Podczas stażu finansowane są także koszty dojazdu do pracy czy badania lekarskie, mówi Justyna Pędrak, zastępca naczelnika Wydziału Instrumentów Rynku Pracy w Urzędzie Pracy w Tarnowie.

Z bonu stażowego mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 30 lat i są zakwalifikowane do drugiego profilu.

W tym roku na aktywizację bezrobotnych poprzez bony stażowe Powiatowy Urząd Pracy ma do wydania około 700 tys. zł.

Źródło: RDN Małopolska