Ruszył Program „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

rownacszansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju umiejętności społecznych młodych ludzi, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na przedsięwzięcia trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 roku, a 30 listopada 2016 roku (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) – organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2015 roku, o godzinie 12:00.

Szczegóły na stronie internetowej Programu „Równać Szanse 2015”.