Powiat Tarnowski zacieśnia współpracę z francuskim Departamentem La Somme

porozumienie_la_somme_1W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Tarnowskim a francuskim Departamentem la Somme. Jest to efekt trwających już blisko półtora roku kontaktów obu samorządów. – Nawiązana między stronami współpraca ma na celu wzajemne poznawanie się w aspekcie społecznym, kulturalnym, gospodarczym oraz w konsekwencji prowadzić do zwiększenia rozwoju lokalnego – zapisano w umowie o wzajemnej współpracy.

Obszary, które zostały określone w umowie obejmują:
– edukację i wymianę młodzieży,
– wymianę w obszarze wspólnego dziedzictwa kulturowego,
– pomoc społeczną,
– rozwój rolnictwa i ochronę środowiska,
– rozwój gospodarczy i turystyczny, zwłaszcza na obszarach wiejskich,
– wymianę doświadczeń na temat funkcjonowania instytucji lokalnych.

Ze strony Powiatu Tarnowskiego porozumienie parafowali Starosta TarnowskiRoman Łucarz oraz Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński. Z kolei stronę francuską reprezentował, stojący na czele delegacji Departamentu La Somme Wiceprezydent Jean-Louis Piot.

Jednym z obszarów jaki wyznaczono do współpracy jest rolnictwo: – Zarówno Powiat Tarnowski, jak i Departament La Somme mają charakter rolniczy, stąd bardzo byśmy chcieli skorzystać z doświadczeń francuskich, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa, przede wszystkim w zakresie tworzenia przedsiębiorczości rolniczej, jak również poszukiwać rynków zbytu dla naszych producentów – powiedział Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

Departament La Somme położony jest w regionie Pikardia, na północy Francji. Liczy 570 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 6170 km². Największe miasto i siedziba władz to Amiens.

Region jest mocno ukierunkowany na rolnictwo, głównie wielohektarowe uprawy. W miastach rozwinięty jest przemysł chemiczny i elektromaszynowy. Na wybrzeżu kanału La Manche ważną rolę odgrywają liczne ośrodki turystyczne i kąpieliska.

W czasie I wojny światowej Somma była miejscem, przez które przebiegała linia frontu i gdzie stoczono wiele krwawych bitew, miedzy innymi w 1916 roku słynną bitwę nad Sommą, największą batalię Wielkiej Wojny.

Materiły: powiat.okay.pl