Po co promocja i PR w szkole?

szkolenie_pr_3W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego, zatytułowanie „Promocja i wybrane zagadnienia Public Relations w szkole”.

Szkolenie, w którym uczestniczyło 30 osób, prowadził mgr Radosław Folga z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – Zakład Zarządzania Organizacjami Sektora Publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Celem szkolenia było przekonanie uczestników o potrzebie kreatywnego podejścia do promocji szkół i innych placówek oświatowych wobec rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, poznanie istoty oraz roli orientacji marketingowej w zarządzaniu szkołą, w tym podstawowych kategorii marketingowych, jak również przedstawienie im wyzwań rynkowych i konkurencyjnych, roli potrzeb klientów, zasad promocji szkoły oraz podstawowych narzędzi promocji z szczególnym uwzględnieniem public relations.

W zakresie umiejętności uczestniczący w szkoleniu dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość poznania zasad zarządzania relacjami z mediami, własnymi kanałami komunikacji, w tym komunikacji tradycyjnej oraz nowych mediów, a także zasad kontaktów osobistych z klientami.

Na istotę omawianych zagadnień zwrócił uwagę Starosta Tarnowski Roman Łucarz, który we wprowadzeniu do szkolenia zaznaczył, że niż demograficzny i konkurencja w przestrzeni szkół średnich wymuszają na szkołach ponadgimnazjalnych świadome korzystanie z narzędzi, które dostarcza marketing i public relations. – Dyrektor szkoły musi być zarazem menagerem, a nauczyciele mają obowiązek nie tylko uczyć, ale dbać o całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły, w tym o jak najlepszy nabór – powiedział Starosta.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie zorganizował dr Paweł Juśko odpowiedzialny w Starostwie Powiatowym w Tarnowie za komunikację społeczną i kontakty z mediami.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie