Otwarto odnowiony i przebudowany Dom Ludowy w Łęce Siedleckiej

14971_871865036207815_4623497500342358507_nRemont i przebudowa Domu Ludowego w Łęce Siedleckiej to jedna z większych inwestycji gminnych, która znalazła już swój finał. 15 lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie tego pięknego obiektu. Na tę uroczystość przybyli licznie mieszkańcy Łęki Siedleckiej, zaproszeni goście oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Radłów. Przecięcia wstęgi dokonali: Zbigniew Mączka Burmistrz Radłowa, Jan Kordela Radny Rady Miejskiej w Radłowie oraz Grażyna Chmiel Sołtys wsi Łęka Siedlecka. W uroczystości uczestniczył również ksiądz Mariusz Katarzyński, który dokonał poświęcenia obiektu. Po oficjalnym otwarciu budynku zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia oraz obejrzeli prezentację z realizacji wykonanej inwestycji i podsumowania kadencji samorządu 2010 – 2014 r. Wspomniana inwestycja została zrealizowana w ramach zadania: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowy istniejącego budynku Domu Wiejskiego na Centrum Kulturalne Wsi  im. F. Gawełka  wraz zagospodarowaniem  terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 165/3 w m. Łęka Siedlecka.”

 

Inwestor: GMINA RADŁÓW, 33-130 Radłów ul. Kolejowa 7

Autor projektu: AKKA pracownia architektoniczna, 31-153 Kraków ul. Szlak 55

Wykonawca robót budowlanych: Firma budowlana „ULTRA” Łukasz Kural, Wola Dębińska 105, 32-852 Dębno

Wartość robót budowlanych:  326 649,72  zł (brutto)

W tym dofinansowanie w wysokości 233 314,00 zł ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR , realizowanej przez lokalna grupę działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”.

Przedsięwzięcie zrealizowane w Łęce Siedleckiej pozwoliło na przeprowadzenie prac budowlanych zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku.

Fotorelacja ze spotkania.

Źródło: www.gminaradlow.pl