Od marca zmiany w nadawaniu imion – będzie większa dowolność

420dziecko10382351_mWybierając imię dla swojego dziecka, będzie można już używać tych pochodzenia zagranicznego. Jak do tej pory imię musi jednak wyraźnie wskazywać na płeć dziecka. Bez zmiany pozostaje też przepis, że dziecku można nadać maksymalnie 2 imiona i nie mogą być one ośmieszające, nieprzyzwoite czy w formie zdrobniałej.

Jeżeli rodzice nie spełnią któregoś z wymogów, wówczas kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyda decyzję o odmowie i sam w trybie natychmiastowym wybierze dziecku imię z urzędu, już bez wszczynania żadnej procedury, jak było to do tej pory. Można nadać dziecku imię, które nie rozróżnia płci, ale tylko gdy powszechnie jest przypisane do danej płci, mówi Krystian Krawczyk, szef Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie.

Do tej pory w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie było kilka przypadków, w których wybrane przez rodziców imię nie wskazywało na płeć. W tych przypadkach kierownik prowadził procedurę administracyjną, występując o opinię do Rady Języka Polskiego i urząd podejmował decyzję o odmowie.

Dodajmy, iż najpopularniejsze w 2014 roku imiona nadawane dzieciom w Tarnowie to w kolejności: Jakub, Szymon, Julia, Filip, Zuzanna, Kacper i Lena.

Źródło: www.rdn.pl