Nie chcą, by ich obrażano

185-tarnowiec-domu-pomocy-spolecznej-wBiorący udział w zajęciach strzeleckich mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu zaprotestowali przeciwko wciąganiu ich w rozgrywki polityczne i postawie Radnego Powiatu Tarnowskiego Pawła Augustyna, który – jak to określili – chce odebrać należne im prawa i ludzką godność.

Odmawianie nam podstawowych praw, zagwarantowanych przez Konstytucję RP czy Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, nazywanie nas osobami upośledzonymi, atak na osoby, które realnie i bezinteresownie poświęcają swój czas i energię celem zapewnienia godziwych warunków rehabilitacji społecznej, stygmatyzowanie nas i straszenie naszymi osobami mieszkańców środowiska lokalnego – czy to jest postawa godna radnego naszego powiatu? Bez najmniejszego powodu, pod cyniczną przykrywką obawy o zdrowie i życie społeczności lokalnej pan radny usiłuje naszym kosztem rozgrywać swoje polityczne animozje – piszą w liście skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu Pawła Smolenia.

Mieszkańcy DPS w Nowodworzu przypominają, że miejsce do strzelania rekreacyjnego powstało dzięki ich społecznej pracy, a na jego budowę – wbrew rozpowszechnianym kłamstwom – nie dostali żadnych środków finansowych od Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Pieniądze na zakup sprzętu sportowego kierownictwo placówki pozyskało z funduszy zewnętrznych w ramach realizacji projektu „Strzał w dziesiątkę – drużyna strzelecka osób niepełnosprawnych STRZELEC”.

Biorący udział w zajęciach strzeleckich domagają się od Pawła Augustyna przeprosin za pośrednictwem lokalnych mediów. Jednocześnie poinformowali, że sprawę odbierania im podstawowych praw i cynicznej stygmatyzacji ze względu na niepełnosprawność zgłosili do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: www.powiat.okay.pl