Konkurs na plakat XXXIII PPT

1621863_759050017498825_3833634261591462277_nW czwartek (15 stycznia) rusza konkurs na projekt plakatu XXXIII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

Tradycyjnie już zarząd pielgrzymki zwraca się o to do wiernych, aby Ci przedstawili swoje propozycje graficzne. Prace muszą zawierać elementy hasła tegorocznej pielgrzymki ‚Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” i informację XXXIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska, 17 – 25 VIII 2015 r.

Prace konkursowe należy przesyłać do 31 marca, a laureata poznamy początkiem maja. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Regulamin Konkursu na plakat XXXIII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

Organizator konkursu:
– Zarząd Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Celem konkursu jest:
– inspiracja do działań artystycznych szerokiej grupy osób związanych z ideą PPT,
– uzyskanie najlepszej propozycji plakatu na XXXIII PPT,
– promocja i wsparcie utalentowanych artystycznie osób.

1. Konkurs adresowany jest do grafików komputerowych lub artystów malarzy, amatorów lub pracujących zawodowo bez ograniczeń wiekowych. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Konkurs organizowany jest w dniach 15.01.2015 r. – 31.03.2015 r.
3. Konkurs przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy, którego propozycja zostanie zaprezentowana jako plakat XXXII PPT.
4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie wybranego plakatu, a Autor projektu zobowiązuje się do konsultacji przekazywanych sugestii przez Komisję Konkursową i dokonywania ewentualnych poprawek w projekcie plakatu.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
7. Propozycje plakatu zgłaszane do konkursu powinny być dostosowane do formatu B3 (353mm x 500mm), w orientacji pionowej, w rozdzielczość co najmniej 300 dpi (format pliku w rozszerzeniu: .jpg, .tif, .pdf .cdr lub .ai) z osadzonym profilem kolorów CMYK. Autor zobowiązuje się również po wygraniu konkursu do dostarczenia plakatu do wydruku w formie wymaganej przez Organizatora.
8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy propozycje plakatu.
9. Propozycja plakatu musi zawierać hasło „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” i informację XXXIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska, 17 – 25 VIII 2015 r. (układ graficzny dowolny). Pozostałe elementy, takie jak logo PPT czy logotypy sponsorów i patronów pielgrzymki nie są wymagane i ich umieszczenie nie ma żadnego wpływu na ocenę nadesłanych propozycji.
10. Prace konkursowe należy oznaczyć metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości), numer telefonu, adres e-mail do korespondencji, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulaminem konkursu. Wzór metryczki do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej PPT w sekcji: Do pobrania.
11. Prace konkursowe wraz z metryczkami należy przesyłać do 31 marca 2015r. na adres e-mail:pptarnowska@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: „ Konkurs na plakat XXXIII PPT”.
12. Nadesłane prace spełniające wymagania techniczne i formalne, będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej pielgrzymki: pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl, a także na oficjalnym fanpage’u PPT: facebook.com/pieszapielgrzymkatarnowska.
13. Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań regulaminu, nie będą poddawane ocenie.
14. Wyniki konkursu zostaną przekazane jego laureatowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zostaną również ogłoszone w stosownym terminie na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej i na oficjalnym profilu PPT na portalu społecznościowym facebook. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w maju 2015 r.
15. Udział w „Konkursie na plakat XXXII PPT” jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania zwycięskiej propozycji we wszystkich polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. DZ. U. Nr 133 poz. 833).
17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Źródło: www.rdn.pl