Budżet powiatu tarnowskiego – Inwestycje w Radłowie

powiatTen budżet zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie powiatu i jest z perspektywą na rozwój. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 23 różne inwestycje. Władze powiatu chcą też zmniejszać zadłużenie, aby w przyszłości Starostwo mogło dysponować większym wkładem własnym, gdy rozpocznie się nowe rozdysponowywanie pieniędzy unijnych.

Dochody powiatu, na które składają się przede wszystkim subwencje, dotacje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano na przeszło 112 mln zł.

Tradycyjnie w budżecie najwięcej pieniędzy zapisano na oświatę, bo blisko 40 mln zł. Znalazły się też fundusze na modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce (dotacja dla ZSP Tuchów) czy na nowatorskie projekty edukacyjne, między innymi gastronomię wiejską po europejsku (dla ZSP Radłów). Zakończony zostanie program „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są 23 różne inwestycje. Za przeszło 3 mln zł przebudowana ma zostać droga powiatowa w Woli Lubeckiej i Lubczy. Przewidywana jest 50-procentowa dotacja z NPPDL, do przedsięwzięcia dołożyć się ma również Gmina Ryglice. Dokończona ma zostać modernizacja drogi Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w miejscowościach Marcinkowice i Przybysławice, zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych.

Zabezpieczone są pieniądze na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych dla budowy połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. Zrobiony zostanie projekt przełożenia fragmentu drogi powiatowej w Skrzyszowie.

Na nowe nakładki asfaltowe na powiatowych drogach jest na razie jedynie 300 tys. zł, ale po rozdzieleniu nadwyżki budżetowej z 2014 roku kwota ta ma zostać zwiększona do 1,5 mln zł. Podobnie sprawa wygląda z budową chodników – w budżecie na ten cel jest jedynie 100 tys. zł, ale kwota ta również zwiększyć się ma do 1,5 mln zł.

Niewykluczone, że przebudowany zostanie również most w Zalasowej. Stanie się tak, jeśli starostwo wygra sądową batalię i nie będzie musiało zwracać części dotacji oświatowej na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, która pobrana została jeszcze za czasów poprzedniego starosty. Ponadto wytypowano 5 odcinków dróg, na których odbudowę środki powiat będzie chciał pozyskać z państwowego funduszu na usuwanie skutków powodzi i klęsk żywiołowych.

1,6 mln zł jest na termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powiatowych obiektach – LO Tuchów, ZSP Tuchów, DPS Nowodworze i DPS Karwodrza. Aż 1,4 mln zł na te zadania tarnowskie Starostwo będzie chciało pozyskać z Unii Europejskiej.

Przebudowany będzie plac wokół DPS w Sieradzy, wykonana zostanie rewitalizacja wokół budynku DPS w Wietrzychowicach oraz zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne przy DPS w Karwodrzy.

W budżecie zapisano pieniądze na wsparcie działalności wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych.

– To jest budżet na miarę możliwości. Zabezpiecza wszystkie potrzeby bieżące, ale z perspektywą na rozwój – twierdzi Starosta Tarnowski Roman Łucarz. – Ułożyć go tak, aby na wszystko starczyło pieniędzy nie było łatwo, bo maleją dochody, co jest skutkiem przekazywania przez państwo mniejszych subwencji. Chcemy ponadto zmniejszyć zadłużenie, byśmy w przyszłości mogli dysponować większym wkładem własnym, gdy rozpocznie się nowe rozdysponowywanie funduszy unijnych.

Budżet Powiatu Tarnowskiego na 2015 rok został przyjęty podczas sesji 30 grudnia 2014 roku przez radnych powiatowych stosunkiem głosów 24 za i 2 wstrzymujące się.

Źródło: www.powiat.okay.pl