6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego

JAAAAAAAAAAAAAAMędrcy, którzy przybyli do Betelem złożyli Jezusowi dary.

Wedle tradycji były nimi: złoto, kadzidło i mirra, mówi biblista ks. dr Mirosław Łanoszka. – Mirra, która jest żywicą pochodzącą z balsamowych drzew rosnących w Arabii i Etiopii rozumiana była jako wskazanie na cierpienie i śmierć Jezusa, a więc bardziej wyrażała ludzką naturę Syna Bożego. Złoto wskazywało na Jezusa jako króla, a kadzidło które również jest żywicą pachnącą pochodzącą z drzew rosnących w Arabii, Indiach i Somalii wskazywało na Jezusa jako Boga, a także na jego arcykapłańską godność. Wszystkie te trzy dary w starożytności stanowiły najbardziej kosztowne przedmioty. Złożone były podstawą powstania tradycji o trzech Mędrcach Królach, dodaje ks. dr Mirosław Łanoszka.

Od XV w. w kościołach święci się kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Jezusa. Piszemy na drzwiach litery C+M+B, które są pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus błogosławi temu domowi – po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok

Źródło: www.rdn.pl