Roman Łucarz ponownie pełnił będzie funkcję Starosty Tarnowskiego

nmnmnPodczas pierwszej sesji Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji wybrane zostały władze powiatu. Starostą Tarnowskim wybrano ponownie Romana Łucarza, który uzyskał głosy 23 z 26 radnych, obecnych na posiedzeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego został Paweł Smoleń. Na pierwszej sesji Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnowie, sędzia Piotr Maziarz podsumował przebieg wyborów samorządowych w Powiecie Tarnowskim oraz wręczył obecnym akty wyboru na radnego. Radni złożyli także rotę ślubowania.

Pierwszą część sesji, do wyboru Przewodniczącego Rady, prowadził Kazimierz Korman.

Nowy Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego – Paweł Smoleń uzyskał poparcie 22 Radnych na 26 uczestniczących w obradach. Prezydium Rady uzupełnili, jako Wiceprzewodniczący: Stefan Dzik i Stanisław Kuropatwa.

Skład nowego Zarządu Powiatu, wybranego przez Radnych na pierwszej sesji stanowią: Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Zbigniew Karciński – Wicestarosta Tarnowski, Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu Powiatu. Ponadto Członkami Zarządu zostali również Andrzej Słowik i Tomasz Stelmach.

Roman Łucarz został wybrany głosami 23 Radnych, przy jednym głosie wstrzymującym i dwóch przeciwnych.

W swoim przemówieniu, chwilę po wyborze, Starosta Tarnowski podkreślił, iż będzie współpracował z całą Radą, niezależnie od preferencji politycznych poszczególnych Radnych. Zwrócił także uwagę na wyzwania, jakie stoją przed samorządem Powiatu Tarnowskiego w najbliższej kadencji. Podziękował również Radnym za zaufanie oraz życzył zgodnej i owocnej pracy na rzecz dobra mieszkańców powiatu.

Nowy Zarząd Powiatu Tarnowskiego – stoją od lewej:
Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu, Tomasz Stelmach, Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Andrzej Słowik, Zbigniew Karciński – Wicestarosta Tarnowski.

Źródło: www.powiat.okkay.pl