OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY W WOLI RADŁOWSKIEJ

calZapraszamy wszystkich do udziału w Otwartym Turnieju Szachowym dzieci i dorosłych, który odbędzie się 14 grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Radłowskiej od godziny 11:00. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN

OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO W WOLI RADŁOWSKIEJ

14 GRUDNIA 2014 ROKU

1. ORGANIZATOR

– Urząd Miejski w Radłowie

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki START w Radłowie

– Firma WITOSPOL

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej


2. TERMIN I MIEJSCE

Otwarty Turniej Szachowy dla dzieci , młodzieży i dorosłych zostanie rozegrany w dniu 14.12.2014r. (niedziela) w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej od godziny 11:00.


3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1)    System rozgrywek dla dzieci i młodzieży: szwajcarski na dystansie od 7-9 rund.

2)    System rozgrywek w kategorii OPEN: szwajcarski na dystansie od 7-9 rund.

3)    Czas gry wynosi na rozegranie jednej partii 30 minut (2×15 minut).

4)    W turnieju nie obowiązuj posiadanie ważnej licencji szachowej na 2014 r. oraz nie będzie pobierane wpisowe.

5)    Prawo do gry w turnieju szachowym dla dzieci i młodzieży posiada każdy szachista ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bez względu na posiadaną kategorię szachową i miejsce zamieszkania.

6)    Prawo gry w turnieju szachowym OPEN posiada każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność klubową i miejsce zamieszkania.


4. NAGRODY

Dla najlepszych szachistów i szachistek przewidziane są nagrody rzeczowe (po 6 nagród rzeczowych każdej kategorii wiekowej). Ponadto organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników turnieju.


5, OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzią głównym turnieju będzie Wiesław Kasperek z Tarnowa – zasłużony sędzia klasy państwowej przy pomocy sędziów pomocniczych.

Komisja sędziowska zabezpiecza w całości sprzęt szachowy (szachy, szachownice, zegary) oraz laptop z programem szachowym do systemu szwajcarskiego wraz z drukarką.


6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia telefoniczne do turnieju należy zgłaszać do dnia 12 grudnia 2014 roku pod nr telefonu : 14 678 20 36. Natomiast zapisy w dniu rozpoczęcia zawodów tj. w dniu 14 grudnia 2014 roku od 10:00 do 10:45. Kto nie zgłosi się w wyznaczonej godzinie może być dopuszczony do zawodów od II rundy.

Źródło: www.gminaradlow.pl