NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

10430919_604670226344417_2841899784223123589_nWe wtorek 16 grudnia br. o godz. 13:00 w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Wśród wyróżnionych znaleźli się także uczniowie ZSP w Radłowie: Natalia Sztorc (Technikum) i Jakub Kasperowicz (LO). Pamiątkowe dyplomy wręczyli uczniom: pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, pan Roman Łucarz – Starosta Tarnowski oraz pan Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa.
Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce, wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.
W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przyznał 3.786 stypendiów. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11.000.000 zł. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.
Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997r.

Źródło: ZSP w Radłowie