Radni koalicyjni nie znają podstaw głosowania?

DSC_0071Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radłowie niespodziewanie przeszedł wniosek radnego Stanisława Barana z Zabawy .Wnioskował on o obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z 42 zł na 35 zł .Drugi wniosek zakładał obniżenie ceny z 42 zł na 40 zł . Radni koalicyjni zamiast zagłosować przeciw wstrzymali się od głosu . Tym sposobem za pierwszym wnioskiem zagłosowało 5 radnych opozycji a 7 radnych koalicji wstrzymało się od głosu i wniosek przeszedł większością głosów .

Radni koalicyjni chcieli głosować drugi wniosek ,ale zapewne nie mieli świadomości po 4 latach piastowania swoich funkcji ,że :

„Przewodniczący obradom poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności
wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad
pozostałymi wnioskami.”