Program wyborczy burmistrza Zbigniewa Mączki z Platformy Obywatelskiej

slubowanieOstatnio nasza redakcja otrzymała ulotkę wyborczą obecnego włodarza gminy Radłów – Pana Zbigniewa Mączki z 2010 roku .Poniżej przedstawiamy niektóre obietnice wyborcze ,które zostały na niej zamieszczone :

1. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej (…)

2. Rozszerzymy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (…)

3. Dostęp do bezpłatnego internetu

4. Dokończenie kanalizacji Radłowa i drugiego etapu Niwki oraz dalszych miejscowości na terenie gminy Radłów .

5. Utworzenie wydziału do spraw Promocji i Rozwoju Gminy Radłów

6. Dla aktywnych seniorów utworzenie Uniwersytetu III Wieku z ZSP w Radłowie

7. Czytelna informacja zamierzeniach gminy , pracy radnych i sołtysów w internecie

8. Przyjmowanie do pracy według kompetencji , a nie znajomości

9. Wykorzystywanie akwenów wodnych w celu pobudzenia turystyki oraz ich zagospodarowanie na terenie gminy , a w przyszłości wybudowanie Term Radłowskich – wykorzystujących duże bogactwo wód geotermalnych w Radłowie