Czy Polska kolesiostwem i nepotyzmem stoi?

635429139237021134Czy Polska kolesiostwem i nepotyzmem stoi?

Marek Suski, poseł PiS

Mam zestawienie osób związanych z PO i PSL, które zasiadają w różnych radach nadzorczych, urzędach państwowych i samorządowych. To są setki nazwisk, a osoby, którym powierza się takie funkcje, nie mają najczęściej żadnych kompetencji czy wykształcenia w danym kierunku. Doszło do tego, że właściwie trudno znaleźć na intratnych stanowiskach osobę, która nie pochodzi z klucza. Zwłaszcza ta ekipa rządowa wszędzie, gdzie się da, obstawia stanowiska swoimi ludźmi i robi to od góry do dołu. Tworzy się też nowe stanowiska, by kogoś zatrudnić, np. swoją żonę, przyjaciółkę, znajomego, który finansował kampanię wyborczą. Taki jest dzień powszedni naszej polityki. Zgłaszałem podejrzenie, że ma to także konsekwencje finansowe, że w PO istnieje instrukcja finansowa, aby 10% uposażenia wpłacać na konto partii. Pytaliśmy o to, ale nie było odpowiedzi. Tylko ja zostałem ukarany przez Komisję Etyki za niewygodne pytania. Co do osób obsadzonych w okresie rządu PiS, zostały one od razu zwolnione i zastąpione przez protegowanych z Platformy. Poszczególne instytucje otrzymywały listy osób do zwolnienia i od razu propozycje, kto wchodzi na ich miejsce. Co do SLD, przypadki nepotyzmu były tutaj mniej liczne, a obecnie ta formacja jest zupełnie w odwrocie. Oczywiście w każdym państwie stanowiska są instrumentem polityki władzy, jednak niepokojące jest, że u nas obejmuje to wszystkich, od dyrektora po sprzątaczki .

Źródło: www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/czy-polska-kolesiostwem-nepotyzmem-stoi