Kalendarz roku jubileuszowego 100 lecia męczeńskiej śmierci bł. Karoliny

witraz_karolinaWrzesień
10 września – Eucharystia i Czuwanie, pielgrzymka parafii Jadowniki Mokre i Ośrodka Caritas
13 września – Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej
14 września – Bobin diec kielecka – poświęcenie kaliczki bł. Karoliny
18 września – Droga Krzyżowa – parafia bł. Karoliny w Tarnowie
20 września – Spotkanie popielgrzymkowe XXXII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.
21 września – Łobdowo – Diecezja Toruńska – Nowenna z okazji 100. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny. Msza św. z okolicznościowymi naukami – siedziba dek. zespołu duszp. rolników 11:30
24 – 27 września – rekolekcje przygotowanie do peregrynacji Obrazu pana Jezusa Miłosiernego
28 – 29 września – nawiedzenie Obrazu
Październik
2-5 października – Rekolekcje z bł. Karoliną dla róż różańcowych – Częstochowa
6 października – – Żabno, Msza św. i krucjata modlitwy w intencji młodzieży
10 października – Eucharystia i Czuwanie
11 października – Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli do bł. Karoliny
13 – 16 paździenika – Ogólnopolskie rekolekcje z bł. Karolina dla księży asystentów parafialnych KSM.
18 października – Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Diecezji Tarnowskiej
18 października – Droga Krzyżowa – prowadzi parafia bł. Karoliny Rzeszów, pielgrzymka parafii bł. Karoliny z Tychów,
18 pażdziernika – Pielgrzymka KSM Łódż z ka.arcbp. Markiem Jędraszewskim
19 października — Kazanice – Diecezja Toruńska – Nowenna z okazji 100. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny. Msza św. z okolicznościowymi naukami – siedziba dek. zespołu duszp. rolników 10:30
Listopad

3 listopada – Żabno, Msza św. i krucjata modlitwy w intencji młodzieży
8 listopada – Rzeszów kościół bł. Karoliny – Sympozjum naukowe o bł. Karolinie w 100-lecie Męczeńskiej Śmierci.
10 listopada – Eucharystia i Czuwanie
15 listopada – Ogólnopolskie spotkanie młodych – Uroczystości Jubileuszowe 100 – lecia męczeńskiej śmierci bł. Karoliny
16 listopada – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Komunikacyjnych ks. arcbp Zygmunt Zimowski
17 listopada – Konferencja : Losy ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle męczeństwa bł. Karoliny
18 listopada – 100 – lecie męczeńskiej śmierci bł. Karoliny – ks. bp. Andrzej Jeż, Droga Krzyżowa ks. Janusz Faltyn
30 listopada – 3 grudnia – Rekolekcje z bł. Karoliną w Parafii pw. św. Mikołaja w Lubzinie.
Grudzień
30 listopada – 3 grudnia – Rekolekcje z bł. Karoliną w Parafii pw. św. Mikołaja w Lubzinie.
1 grudnia – Żabno, Msza św. i krucjata modlitwy w intencji młodzieży
10 grudnia – Eucharystia i Czuwanie
18 grudnia – Droga Krzyżowa – Grzegorz Szczygieł CP

Źródło: www.sanktuariumzabawa.pl